Hanuman is well known name by Hindus to worship as god of Power and knowledge. Hanuman was the son of “Kesary” and mata “Anjani”, so he is also famous by name “Kesari nandan” and “Anjani putra”.

Hanuman was very close and best friend of Lord Ram. He helps Lord Ram in many times and in battle of Lanka too. He is the God of today’s Period called “Kalyug” according to Hindus religion.

He removes all king of difficulties of his devotees, so he is also known as “Sankatmochan”. People worship god Hanuman on Tuesday and Saturday for well being and secure from the crucial sight of God Shani. Aarti of god hanuman is describes the personality and activity of his life within Lord Ram. It is sung by people at temple of God Hanuman and Lord Ram.

hanuman aarti

hanuman aarti

Hanuman Aarti Lyrics In English :

Aarti Ke Jai Hanuman Lalaki.
Dusht dalan Raghunath kalaki

Jaakay bal say giriwar kaapay,
Roog doosh jakay nikat na jhankay.

Anjani putra maha balli daayee,
Santan kay prabhu sada sahaye.

Day beeraa Raghunath pataway,
Lanka jaaree seeya soodi laayee

Lanka so koti Samundra Seekhaayee,
Jaat pawansut baran layee

Lanka Jaari Asur Sanghaaray,
Seeya Ramjee kay kaaj sawaray.

Lakshman moor chet paray Sakaaray,
Aani Sajeewan praan ubaaray

Paitee pataal toori jam kaaray,
Ahi Ravana kee bujaa ukhaaray

Baayay bujaa asur dhal maaray,
Dahinay bujaa sant jam taray.

Sur nar Muni arati utaray,
Jai jai jai Hanuman ucharaay

Kanchan thaar Kapoor loo chaayee,
Aaaarati karat Anjani maayee

Jo Hanuman kee Aaarati gaaway,
Basee Baikoontha param pad paaway.

Tags: , , , , ,

No comments yet. Be the first.

Leave a reply