Mythological Names of god Murugan – Karthik :

Murugan

Murugan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aranmakan

Arumukhan

Arumin Kadalan

Arumugathamudhu

Azhagan

Bahuleyan

Bala Subramanian

Chetty

Dandapani

Dandayudhapani

Devasenapati

Deyvayanakantan

GanapatIzhankilai

GangaMaindan

GangaSiruvan

Gangeyan

Gnana Panditan

GaurNandanan

Guhan

Guru

Kadamban

Kandan

Kartikeyan

KatireShan

Katir Kamattuican

Kothandapani

Kozhikkodiyon

Kuzhandai

KulandaVelayudhan

Kumaran

Muttaian

Muttuk Kumaran

Muttu Kumaraswami

Pazhanandavar

PazhanAppan

Pavaki

Sangat Talaivan

Saravanan

Saravana Bhavan

Senaik Kappon

Senapati

Sendan

Senthil Vadivelan

Sevvel

Seyon

Sevarkodiyon

Shanmukhan

Shanmukha Nathan

Shanmukha Sundaram

Shanmukha Vadivelan

Shanmukha Velan

Siddhan

Shikivahanar

Silamban

Shringaravelan

Shivakumaran

Sur Thandinthon

Sur Pakaivan

Subrahmaniyan

Sundara Shanmukhan

Kumaran

Kumarappan

Kumaraswami

Kumara Vel

Kumaresan

Kundrakkudiyon

Kundrenindhon

KurinjVendan

Kuzhagan

Mal Marugan

Malaimakal Makan

Manggaurdi

Manoharan

Mayil Vahanan

Mayon Marugan

Murukan

Muruga Vel

Sundara Vadivelan

Suresan

Swami

Swaminathan

Thanikachalam

Tharakar Serron

Thakappanswami

Vadivelan

VallKantan

VallManalan

Vanaipaka verindon

Velan

Vel

Vishakan

Yanaikkum Kuzhakan

Image Source :
http://www.flickr.com/photos/my_soul_insurance2004/531232327/

Tags: , , , , , ,

2 Responses

  1. sandyyyyyyyyy
    September 2nd, 2010 | 3:45 pm

    fine…has to improve a lot on god murugan names!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. sandyyyyyyyyy
    September 2nd, 2010 | 3:47 pm

    can u just say me the names for god murgan on da alphabet (k,j)!!!modern names

Leave a reply