Mythological Names of Lord Venkateswara – Balaji:

anantaVenkateswara 

Image Source : http://www.flickr.com/photos/digisteps/2444298264/

Achyutha

Ananta

Ananthaksha

Balaji

Chalapathy

Damodara

Ezhumalai

Govinda

Govindaraj

Hrishikesa

Kesava

Mukund

Narayana

Padmanabha

Seshadhri

Sadanjana

Sridhara

Srikara

Srinivasa

Tirupathi

Tirupativasa

Tirumalavasa

Vaikuntanatha

Vaikuntavasa

Venkata

Venkatesa

Venkateswara

Vrushadhri

Vrishabhaachala

Tags: , , , , , ,

No comments yet. Be the first.

Leave a reply