Mythological Names of Lord Shiva:

Achintya

Akul

Annuabhuj

Arha

Arihant

Bhairav

Bhargav

Bhav

Bhavesh

Chandrashekar

Chatresh

Dakshesh

Darpad

Dhanvin

Dyumani

Eeshan

Ekaksha

Ekaling

Ekapad

Fanibhushan

Gagnesh

Gaurinath

Girik

Girilal

Girindra

Girish

Harendra

Hariaksa

Hemakesh

Himanish

Indumal

Ishaan

Jai

Jaivardhan

Japesh

Jatin

Jayant

Jogesh

Joginder

Jograj

Jwalia

Kashinath

Kasish

Kedar

Ketu

Kirat

Krishang

Krivi

Laniban

Lavitra

Madesh

Madhavan

Mahadev

Mahaketu

Mahamani

Mahesh

Mallesh

Mangesh

Mrigasya

Mukesh

Nabhya

Nagendra

Nagesh

Nakul

Natesh

Niranjan

Obalesh

Omkarnath

Panchal

Panshul

Pinakin

Purahan

Purajit

Pushkal

Ranesh

Rudra

Savar

Shaktidhar

Shankar

Shashibhushan

Shashishekhar

Shekhar

Shiv

Shivendra

Shivesh

Shivlal

Shivraj

Shivshankar

Sivanta

Smaran

Somnath

Sopan

Sushil

Swayambhu

Tags: , , ,