Mythological Names of Lord Krishna:

Abhijeet

Anish

Banbihari

Banke

Bankebihari

Bankim

Banwari

Brijesh

Damodar

Darsh

Dhrupad

Gadin

Ghanshyam

Girdhari

Girivar

Gopal

Gopesh

Govind

Harekrishna

Haresh

Harihar

Jagmohan

Jaspal

Kanaiya

Kanha

Kannan

Kanu

Keshav

Kishan

Kishore

Krishna

Madhav

Madhusudan

Makhesh

Manhar

Manmohan

Mohnish

Mukund

Muralidhar

Murari

Naggar

Nathan

Natwar

Nandan

Nandakishore

Radhesh

Rasbihari

Rasesh

Rasmaru

Rukminesh

Saket

Sanwariya

Satyanarayan

Shrihari

Shrikanta

Shrikrishna

Shyamsundar

Siddharta

Tags: , , ,